FIT za prihodnost Fleksibilnost | Inovativnost | Tehnologija

Znanje je naložba za življenje, zato ga ustvarjamo, delimo in plemenitimo

22.11.2019

Z veseljem smo podprli mladega študenta elektrotehnike pri njegovem zaključku študija.

Izobraževanje je naložba, ki prinaša dragocene obresti. Znanje, tisto, ki ga imamo, in tisto, ki je še na tem, da ga odkrijemo v postopku izobraževanja, lastna spoznanja, izkušnje, spretnosti - vse to je vrednost današanje dobe.

Ker se v Elektrospojih zavedamo pomena pridobivanja novih znanj in izobraževanja, podpiramo vsakršno izobraževanje in raziskovanje znotraj in zunaj podjetja. Tako smo pred časom podprli študenta Alexandra Marinška, ki je z našo pomočjo oktobra uspešno magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Alexander je v svojem zaključnem delu dokazoval, kako velik je pomen vetrne energije, enega izmed najpomembnejših obnovljivih virov energije. Z veseljem smo ga podprli pri njegovem projektu in mu podarili material za sestavo aplikacije, ki jo je razvil v okviru empiričnega dela raziskave.

Arhiv novic