FIT za prihodnost Fleksibilnost | Inovativnost | Tehnologija

Transport in logistika

Z zagotavljanjem zanesljivih električnih povezav sooblikujemo transport prihodnosti

Procesi globalizacije napredujejo hkrati z rastjo naselij in mest. Posledično se povečujejo razdalje in frekvence naših potovanj. Prenaseljenost v mestnih naseljih in porast sodobnih velemest bosta imela daljnosežne posledice za področje transporta in logistike.

Poleg splošnega povečanja kapacitet, je v skladu s sprotnim razvojem konkretnih lokalnih potreb, potrebno dopolnjevati tudi osnovno transportno  infrastrukturo. Glavni izziv ostaja uskladitev rastočih potreb po mobilnosti na eni in vedno bolj restriktivnih okoljskih zahtev ter trajnostne rabe energije in naravnih virov na drugi strani.

Zanesljiva in visoko avtomatizirana tirna vozila imajo v sodobnem, učinkovitem in v prihodnost naravnanem prometnem sistemu, ključno vlogo.

Ključni izzivi se nahajajo na področju zagotavljanja razpoložljive infrastrukture in upravljanja kompleksnih sistemov. Pri razvoju na področju transporta smo vaš partner za rešitve na področju povezljivosti.

Nudimo vam namenske rešitve za:

Rešitve za železniško industrijo:

Komponente, ki se uporabljajo v železniški industriji, morajo biti testirane glede na kriterije kot so:

Za zagotovitev najvišje kvalitete so proizvodi Weidmueller predmet striktne kontrole kakovosti in ustrezanju mednarodnim normam in standardom na področju železniške industrije kot so:

Weidmueller je za ustreznost izbranih proizvodov prejel tudi IRIS certifikat. Več o tem

Reference:

Varno odvijanje prometa