Za enostavno oddajanje naročil in povpraševanj, uporabite E-katalog!

Sponzorstva in donacije

Elektrospoji d.o.o. pomagajo nevladnim organizacijam predvsem področju slovenskega ljudskega izročila. Finančno vsako leto pomagajo AFS "France Marolt" skupini COF, veteranski folklorni skupini iz Ljubljane, pevski skupini Cintane in Korlci.

Akademska folklorna skupina "France Marolt" Študentske Organizacije Univerze v Ljubljani, društvo:

Akademska folklorna skupina France Marolt Študentske organizacije Univerze v Ljubljani je nastala iz strokovne folklorne skupine, ki jo je pri Glasbenonarodopisnem inštitutu ustanovil France Marolt. Skupina treh parov mladincev se je javnosti prvič predstavila 22. julija 1945. Nato se je število parov naglo množilo, pridružili so se člani mladinskih organizacij, sindikata in nekateri člani Plesno-športnega kluba. V to Skupino folklornih plesov in iger je vodstvo pozneje pritegnilo srednješolsko mladino, leta 1948 pa so se pridružili člani Študentskega kulturnega društva Tone Tomšič in je skupina od tedaj že nastopala pod tem imenom. Prav pritegnitev študentske mladine pomeni resnično rojstvo skupine, kakršno poznamo danes. Po smrti Franca Marolta leta 1951 si je skupina v spomin in počastitev nadela njegovo ime. France Marolt je skupino vodil le idejno, medtem, ko je glasbeno vodstvo poveril svoji ženi Tončki, plesno pa etnokoreologinji inštituta Mariji Šuštar. Do leta 1960 jima je pomagal Marjan Kralj. Tončka Marolt je pri skupini delovala do svojega 80. leta, strokovno in umetniško vodstvo pa je od Marije Šuštar že leta 1965 prevzel Mirko Ramovš, ki je na podlagi svojega raziskovalnega dela izpopolnil in preoblikoval program skupine, ne da bi zašel iz začrtane poti, to je poustvarjati slovensko ljudsko izročilo in ga predstavljati javnosti. 

V šestdesetih letih je skupina dvakrat sodelovala z ansambli Lado (Zagreb), Kolo (Beograd) in Tanec (Skopje) v snemanju celovečernih dokumentarnih filmov o ljudskih plesih narodov Jugoslavije, ki so bili prodajani na vseh kontinentih. Leta 1968 je skupina od tedanjega predsednika Socialistične Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita prejela Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem. 
Eden izmed največjih uspehov AFS France Marolt v sedemdesetih letih je bilo dvomesečno gostovanje v Združenih državah Amerike in Kanadi. Ob 25-letnici je skupina prejela srebrno častno plaketo Univerze v Ljubljani, leta 1974 pa Evropsko nagrado za ljudsko umetnost (Europa preis für Volkskunst). 

V letih od ustanovitve do danes je Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani s svojimi nastopi uspešno predstavljala slovenski ljudski ples doma in na tujem. Gostovala je v vseh evropskih državah, v Alžiriji, Tunisu, Egiptu, Izraelu, Siriji, Združenih Arabskih Emiratih, v Kanadi, Združenih državah Amerike, Argentini in Mehiki. Pogosto je nastopala na televiziji. Njeni celovečerni nastopi ali nastopi na številnih mednarodnih festivalih so vedno bili deležni priznanj, predvsem za študiozno in strokovno neoporečno oblikovan prikaz plesnega izročila. Po vzgledu AFS France Marolt so začele nastajati folklorne skupine po vsej Sloveniji. Njeni vsebinsko zaokroženi celovečerni letni nastopi pa odkrivajo, da je izročilo mogoče prikazati na več načinov in s tem dajejo smernice drugim skupinam za njihovo delo. Letni koncerti niso samo predstavitev celoletnega dela skupine, ampak imajo predvsem vzgojno in izobraževalno vlogo. Na njih skuša skupina občinstvu prikazati slovensko plesno izročilo z različnih vidikov, bodisi zgodovinski razvoj posameznih plesnih tipov ter vsebinsko in antropološko sporočilnost plesov bodisi njihovo življenje v okvirju različnih šeg koledarskega in življenjskega kroga ali sodobne oblike ljudskega plesa, nakazujejo pa tudi vprašanja, kako ljudski ples poustvarjati danes. 

Skupina je v času svojega delovanja prejela tudi Nagrado mesta Ljubljane in Župančičevo nagrado. Posebej je pa ponosna na ZLATI ČASTNI ZNAK REPUBLIKE SLOVENIJE, s katerim jo je leta 1998 odlikoval tedanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, in sicer za petdesetletno kulturno poslanstvo pri ohranjanju slovenskega ljudskega plesnega in glasbenega izročila. 

www.marolt.si 

Z donacijami smo pomagali tudi:

  • COF
  • Rdeči križ 
  • VID - humanitarni zavod Kranj
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko                  
  • ŠD Pingvinček        
  • ŠD Jakob      
  • ŠD Elektro
  • ŠD Cintare                   
  • Društvo Sonček                    

Bodite obveščeni!

Prijavite se na naše e-novice, ki jih pošiljamo občasno z namenom obveščanja o novostih, dogodkih in promocijah.