Za enostavno oddajanje naročil in povpraševanj, uporabite E-katalog!

Kaj so tovarne prihodnosti in kakšne prednosti prinašajo

09.02.2021

Vzpostavitev pametnega talnega sistema z zanesljivimi rešitvami dobavitelja Weidmüller.

Razvoj industrijske in komunikacijske tehnologije ima velik vpliv na spremembe v organizaciji proizvodnih procesov. V industriji 4.0 je prioriteta razvoja proizvodnje usmerjena v izgradnjo t.i. pametnih tovarn, katera predstavljajo temelj konkurenčnosti in inovativnosti sodobnih proizvodnih podjetij.

Pomembna razlikovalna prednost med konvencionalnimi tovarnami in tovarnami prihodnosti je v nadomeščanju fiksnih postavitev z modularno organizacijo proizvodnih linij. Edini fiksni elementi v pametni tovarni so zunanji zidovi, stroji in oprema pa so premični. Napredne rešitve interneta stvari (IoT) omogočajo povezljivost, komunikacijo in izmenjavo podatkov med vsemi elementi proizvodnje z namenom nenehnega izboljševanja proizvodnih procesov. Centralne nadzorne mehanizme v pametnih tovarnah nadomeščajo inteligentna omrežja.

Pomemben pogoj za vzpostavitev pametne tovarne je decentraliziran sistem napajanja in krmiljenja ter vzpostavljena podatkovna infrastruktura. Weidmüllerjeve inovativne rešitve s področja krmiljenja in avtomatizacije omogočajo učinkovito izkoriščanje prednosti, ki jih prinašajo pametne tovarne.

Primer praktične uporabe zgoraj omenjenih vsebinskih konceptov so pametna tla (angl. smart floor), katera je podjetje Bosch Rexroth razvilo s ciljem, da bi kar se da dobro izkoristilo prednosti, ki jih prinaša industrija 4.0. Razvoj inovativnega talnega sistema proizvodnje podjetju omogoča zanesljivo proizvodnjo, ki je uporabniku prijazna in hkrati stroškovno učinkovita. Talni sistem je sestavljen iz več panelnih plošč, ki z integriranim lastnim sistemom krmiljenja in napajanja funkcionirajo kot samostojne enote.

Decentralizacija napajanja in krmiljenja proizvodnje

Za izkoriščanje prednosti, ki jih prinašajo pametne tovarne, je nujno potrebno doseči premik iz centraliziranega v decentraliziran sistem organizacije proizvodnje.

Osnova za vzpostavitev pametnega talnega sistema je Weidmüllerjeva rešitev FieldPower®, plug and play modularni decentralizirani sistem, ki oskrbuje panelne plošče s 400 V omrežne in 24 V krmilne napetosti. Sistem FieldPower® je temelj za nastanek inteligentnega omrežja z decentralizirano krmilno tehnologijo. To pomeni, da primarni sistem najprej oceni zalogo čakajočih naročil, nato pa v skladu s tem optimalno razporedi in alocira proizvodne naprave v tovarni. Vsaka enota v tleh je opremljena z integriranimi merilnimi celicami in senzorji bližine, kar omogoča avtomatsko svetlobno označevanje delovnih površin in varno premikanje po tovarni.

Vzpostavitev pametnega omrežja tovarne

Individualno napajanje in krmiljenje talnih plošč zagotavlja modularno konstrukcijo talnega sistema in vzpostavitev integriranega pametnega omrežja, ki je osnova za brezhibno in nemoteno delovanje proizvodnih procesov. Funkcionalne enote in ohišja FieldPower® s stopnjo zaščite IP65 izpolnjujejo zahteve za varno namestitev komponent v talni sistem in zagotavljajo visoko odpornost proti okvaram.

Brezkontakten prenos moči

Pametni talni sistem omogoča brezžično napajanje z energijo in oskrbovanje s potrebnimi podatki, kar v proces proizvodnje vnaša številne prednosti. Oprema, stroji in roboti niso več fiksni elementi nameščeni ob glavnih virih energije,  ampak se lahko razporejajo in premikajo poljubno glede na zahteve trenutnega procesa. Z brezkontaktnim prenosom moči se minimalizirajo tudi dragi zastoji proizvodnje, ki so po navadi posledica obrabe opreme in dolgotrajnih popravil le teh.

V pametnih tleh podjetja Bosch Rexroth je brezkontaktno prenašanje energije omogočeno z Weidmüllerjevo FreeCon Contactless rešitvijo, ki zagotavlja prenos energije preko zračnega prostora s pomočjo induktivno resonančnega sklopa. Gre za rešitev, ki je izredno učinkovita in pri kateri ni obrabe. V primerjavi s podobnimi rešitvami na trgu FreeCon Contactless omogoča dvojno gostoto moči in veliko večjo stopnjo učinkovitosti.

Postopna integracija in možnost individualnih aplikacij

Integracijo pametnega talnega sistema je mogoče izvesti enostavno, po korakih, kar vpliva na manjše začetne investicijske stroške. Če v začetni fazi brezkontaktno napajanje ni potrebno po celotni površini tovarne, se ga lahko namesti le delno. Na območjih, kjer se napredne funkcije še ne potrebujejo, se uporabijo talne plošče brez vgrajenih dodatnih funkcij, katere pa je mogoče v naslednjih fazah enostavno nadgraditi in opremiti z vso potrebno tehnologijo. Omenjeno podjetjem omogoča postopen prehod iz klasičnih na fleksibilne procese v proizvodnji.

Vir: www.weidmueller.com

Arhiv novic