FIT za prihodnost Fleksibilnost | Inovativnost | Tehnologija

Energetika

Povpraševanje po energiji še vedno narašča. Strokovnjaki napovedujejo nadaljnjo rast svetovne porabe električne energije, skupaj za približno 60 odstotkov do leta 2030. Industrializacija razvijajočih se trgov in spremembe energetskih konceptov industrijske družbe spreminjajo osnovne paradigme, povečuje se pomembnost t.i. pametnih procesov in novih tehnologij pri proizvodnji, prenosu, distribuciji in porabi energije. Poleg tega se spreminja sama struktura proizvodnih virov ter se razvijajo in vpeljujejo nove tehnologije za shranjevanje energije.

Vsi ti novi energetski koncepti celotni industriji na eni strani predstavljajo izziv, na drugi pa hkrati nudijo neslutene razvojne in tržne priložnosti.

Proizvodnjo energije vedno bolj spremljajo zahteve po čim manjših izpustih CO2. Hkrati ostaja pomemben izziv, to je v vsakem trenutku zagotoviti razpoložljivost proizvodnje ob hkratnem zanesljivem prenosu in distribuciji energije.

Kot industrijski partner, ki je specializiran za področje povezljivosti, ponujamo širok spekter učinkovitih, bogato dimenzioniranih modulov in komponent, ki so bili razviti posebej za izpolnjevanje teh zahtev. Naši izdelki vam pomagajo izboljšati učinkovitost, poenostavijo vgradnjo in na dolgi rok poenostavijo obratovanje in vzdrževanje.

Weidmüllerjevi proizvodi, od vrstnih sponk, konektorjev za težke pogoje, elektronike, ohišij ter orodij, do sistemov za označevanje, se uporabljajo v elektrarnah po vsem svetu.

Rešitve za proizvodnjo električne energije

Cilj je nemoteno delovanje elektrarne z malo napakami in malo vzdrževanja.

To lahko dosežemo le, če poleg prej naštetega, zagotovimo še tesno medsebojno povezljivost in združljivost vseh modulov in sestavnih delov sistema. Kot rezultat poleg omenjenega cilja, dobimo še optimalen energetski izkoristek celotnega sistema. Weidmüller ponuja integrirane in praktične rešitve z izdelki, ki so popolnoma medsebojno prilagojeni.

Nabor opreme za fotovoltaiko:

Fotovoltaika doživlja v zahodni Evropi pravi razcvet. Temu trendu sledimo tudi v Sloveniji, zato smo v našem podjetju pripravili pregled opreme za solarne sisteme, ki smo jo razdelili na smiselne vsebinske sklope. Več o tem

Nudimo vam namenske rešitve za:

Reference:

                                                                            

Prilagodljiv sistem povezav                                 Prihranitev časa pri sestavljanju in namestitvi             Povezava na najvišji ravni  

 

                                       

Natančno spremljanje temperature                    Modularno in prilagodljivo preizkušanje omrežnih zaščit